Dzogchen-opetus

Dzogchen, “suuri täydellisyys”, viittaa yksilön todelliseen luontoon, sellaisena kuin se todella on. Dzogchen-opetusten avulla on mahdollista löytää tämä todellinen luonto. Opetukset ovat yhdistelmä tietoa ja harjoituksia, jotka auttavat yksilöä kehittymään luonnollisella tavalla, edistäen avointa mieltä ja positiivista asennetta. Harjoituksen tuloksena on helpompi spontaanisti kunnioittaa kaikkia ja olla antelias ja onnellinen.

Dzogchen-opetusten katsotaan olevan vanhempia kuin tunnettu historia. Tänä aikakautena niitä opetti ensimmäistä kertaa Garab Dorje, muutama sata vuotta Buddha Shakyamuni kuoleman jälkeen. Opetukset ovat siirtyneet vuosisatojen ajan katkeamattomassa perimyslinjassa opettajalta oppilaalle välitettynä nykypäivään asti.

Chögyal Namkhai Norbu on opettanut Dzogchenia yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän alkoi opettaa yantrajoogaa 1970-luvulla, ja on sittemmin antanut opetuksia kaikista kolmesta Dzogchen-opetusten sarjasta (Semde, Longde, Upadesha). Vajratanssi on osa Longsal-opetuksia.