Vajratanssi

Vajratanssi on meditaatiota liikkeessä, tanssin muodossa, se perustuu vajralauluun ja muihin alkuperäisistä dzogchen-tantroista löytyviin mantroihin. Chögyal Namkhai Norbu aloitti vajratanssin opettamisen 1990-luvun alussa. Vajratanssia tanssitaan mandalalla, joka on ihmisen sisäisen ulottuvuuden ja ja ulkoisen maailman ulottuvuuden välisen yhteyden vertauskuva.

Vajratanssissa ääni ja liike tuottavat energian sopusoinnun, ja sitä kautta on mahdollista viedä olemassaolon kolme tasoa, ruumis, energia ja mieli, kontemplaatioon, tietoon todellisesta tilasta.